Beleidsplan

Hoofdstuk 1 Algemeen

Stichting Klappen met flappen is een stichting die als doel heeft de zorgmedewerkers een blijk van waardering te geven en de horeca te steunen. De stichting is opgericht op 3 februari 2021 en heeft als doel geld in te zamelen en duurt tot 1 juni 2021.  

De opbrengst zal nadien verdeeld worden over de zorgmedewerkers welke zich ingeschreven hebben en zal uitgekeerd worden in een tegoed welke slechts besteed kan worden bij horecabedrijven welke zich ook aangemeld hebben.

Hoofdstuk 2 Visie en missie

Op 17 maart 2020 werd, als blijk van waardering voor de zorg, geapplaudisseerd.  De zorgmedewerkers verdienden deze steun voor de inspanning die zij gezamenlijk leverde in de strijd tegen het COVID-19 virus. 

Dit was een zeer geslaagde actie. Dat nu een jaar later de zorg nog steeds gebukt gaat onder de zware last, welke het Corona virus veroorzaakt, dat hadden we niet kunnen vermoeden.  Om wederom de zorg een blijk van waardering te geven is nu de actie Klappen met flappen bedacht.  

Met deze actie kunnen we de zorg kenbaar maken dat ze wederom een applaus verdienen, echter nu ondersteund met een tastbare gift.  De donaties welke we samen inzamelen, worden verdeeld over de zorgmedewerkers en worden als een tegoed uitgekeerd, welke te besteden is bij de aangesloten horeca.

Hoofdstuk 3 Ambities

De stichting heeft tot doel om zo veel mogelijk zorgmedewerkers te bereiken door de actie landelijk bekend te maken. Tevens zal gestreefd worden om zo veel mogelijk geld op te halen zodat de zorgmedewerkers een zo hoog mogelijk bedrag kunnen uitgeven in de horeca.

Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten

Onze Stichting is een nieuwe speler in de markt. Onervarenheid kan ons parten spelen. Echter heeft dit ook het voordeel dat nieuwe denkbeelden verfrissend kunnen werken. Verder zijn we zeer gedreven, enthousiast en vol energie.

Het gebrek aan ervaring maken we goed door ons te omringen met mensen en gebruik te maken van de diensten van bedrijven welke kunnen bogen op ervaring in deze branche. Zo wordt b.v. ons platform verzorgt  door het bedrijf Okaia, welke dat ook voor Stichting Taai heeft gedaan. De stichting die zich hard maakt in de strijd tegen Cystic Fibrosis (kortweg CF of Taaislijmziekte) welke een erfelijke en ongeneeslijke ziekte is.

Hoofdstuk 5 De strategische doelstelling of stappenplan

  1. De actie op alle mogelijke manieren onder de aandacht te krijgen. Dit om zo veel mogelijk donateurs te verkrijgen en tevens de zorgmedewerkers en horeca kennis te laten vernemen.
  2. Het hoogtepunt van de actie plannen we op 17 maart 2021,  precies een jaar na het eerste applaus.
  3. Op 1 juni de zorgmedewerkers hun tegoed uit te keren welke in de aangesloten horeca bedrijven uitgegeven kan worden.
  4. Nadat het geld is verdeeld en in een eindafrekening het totaal overzicht is opgesteld zal de Stichting Klappen met flappen weer opgeheven worden.
  5. Geld wat na afloop van actie nog binnenkomt op de rekening, zal worden overgemaakt naar een vergelijkbaar goed doel.