Tegoedbonnen en uitbetaling

Uitgangspunten

 • Elke euro die binnenkomt gaat via de zorg direct naar de horeca.
 • De actie Klappen met Flappen loopt tot 1 juni 2021
 • Het Klappen-met-Flappen-tegoed, hierna te noemen “tegoed”, kan vanaf 1 juni 2021 uitgegeven worden in de aangesloten horecagelegenheden, hierna te noemen “horeca”
 • De looptijd waarin het tegoed uitgegeven kan worden bedraagt 3 maanden
 • Na deze 3 maanden zal het niet genoten tegoed verdeeld en uitgekeerd worden aan alle aangemelde horeca
 • De hierboven vermelde datums kunnen door effecten van maatregelen, welke de overheid kan
  nemen in de strijd tegen Covid-19, verschoven worden. De communicatie hierover zal via e- mail geschieden en zal vermeld worden op de website www.klappenmetflappen.nl.

Werkwijze

Om de processen simpel en eenvoudig te houden, de overheadkosten zullen persoonlijk en via sponsors uit het bedrijfsleven gedragen worden, is de volgende methodiek bedacht om het tegoed bij de horeca te krijgen.

 1. Het totaal opgehaalde bedrag met de actie Klappen met Flappen, zal opĀ  31 mei opgeteld en verdeeld worden onder het totaal aantal ingeschreven zorgmedewerkers.
 2. Dit bedrag wordt per zorgmedewerker toegekend aan haar/zijn account.
 3. Op de website www.klappenmetflappen.nl zal een kaart geplaatst worden met een overzicht van de aangesloten horecagelegenheden.
 4. Bij aanvang van de bestelling dient men van te voren aan te geven dat men met het tegoed betalen wil.
 5. De identificatiecode behorende bij de ingeschreven horeca dient kenbaar gemaakt te worden aan de zorgmedewerker.
 6. De zorgmederwerker dient via de link, behorende bij het toegekende tegoed, deze code in te vullen. Indien het tegoed nog niet is benut zal er een groen scherm verschijnen waar het totaal bedrag goed zichtbaar is en ook de naam van de aangesloten horecagelegenheid verschijnt.
 7. Tevens wordt er een e-mail verstuurd, als bevestiging, naar het bekende e-mailadres behorende bij deze horecagelegenheid.
 8. Er zijn geen deelbetalingen mogelijk. Het totale bedrag wordt eenmalig zo spoedig mogelijk, binnen het redelijke, overgemaakt naar de horeca.